cizi's blog

.. střípky z mého života

Domů

UPOZORNĚNÍ: Ne těchto stránkách se můžete setkat s příspěvky, které mohou mít různý charakter. Články zachycují zkušenost, zážitek nebo jen názor na některou věc. Redaktoři těchto příspěvků neberou žádnou odpovědnost za to, že jejich názor by mohl poškodit čtenáře ať už rasově nebo psychicky. Texty mohou obsahovat sprostá slova a nevhodná přirovnaní. Uvědomte si tedy, že obsah tohoto webu ČTETE NA SVOJE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! Zda-li z této stránky pokračujete dál souhlasíte tak s výše uvedeným a redaktora tak zbavujete újmy, kterou na Vás čtení může zanechat.

Všichni ostatní buďte vítáni, přeji ať se Vám tu líbí, ať tu najdete co potřebujete aspoň z části.

Podobnost osob živých či mrtvých a míst kde se děje odehrávají byly,jsou a vždy budou čistě náhodné.


Technologie

Běžím na

Přátelé
XHTML
CSS
JavaScript
AJAX
php
MySQL
WordPress
Ugesi (WordPress Theme)
Dovolená Austrálie
australia-online.cz